Ygreku, pokaż pracodawcom swój potencjał
W powszechnej świadomości pokolenie Y rysuje się jako generacja roszczeniowa, nielojalna i leniwa. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla pracodawców, zważywszy że wkrótce generacja Y stanowić będzie 75 proc. zasobów ludzkich w organizacjach. Obraz Ygreków ma zmienić startująca właśnie kampania świadomościowa #jestemYgrekiem. nie jestem leniem. realizowana przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.
.
MFAK to innowacyjny projekt organizowany przez Koło Naukowe Strategii Gospodarczej UW we współpracy z kołami naukowymi z innych uczelni warszawskich. Główny patronat nad projektem obejmuje największa na świecie organizacja zrzeszająca najlepszych specjalistów w dziedzinie finansów i rachunkowości –   ACCA . Forum składa się z szeregu wykładów, kończących się egzaminem. Najlepsi mogą liczyć na cenne nagrody i zainteresowanie pracodawców.
Akademia Liderów Rynku Kapitałowego to prestiżowy program zainicjowany przez Fundację im. Lesława A. Pagi. Celem Akademii jest stworzenie trwałej społeczności i instytucji edukacyjnej, kształtującej przyszłe elity świata finansów w Polsce. Uczestnicy Akademii to prawdziwi pasjonaci rynku kapitałowego, wybitnie utalentowani studenci i absolwenci, charyzmatyczni liderzy, którzy potrafią sprawnie współpracować z grupą i aktywnie działają na rzecz innych.

Akademia Mediów to jest cyklem warsztatów, debat i spotkań z uznanymi ekspertami z różnych sektorów rynku oraz wybitnymi dziennikarzami. Jej celem jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat mechanizmów gospodarki i roli informacji w biznesie oraz przygotowania ich do samodzielnej pracy analitycznej, umiejętności rzetelnej i krytycznej oceny rzeczywistości gospodarczej. Z doświadczeń wyniesionych z projektu korzystają m.in. redaktorzy „To zależy”.

London Study Excursion to tygodniowy wyjazd do Londynu, obejmujący serię spotkań z przedstawicielami najbardziej szanowanych instytucji świata finansów. Daje on niesamowitą szansę na odwiedzenie siedzib banków inwestycyjnych, funduszy private equity czy giełd. Dzięki niemu najlepsi polscy studenci mają możliwość bezpośredniej rozmowy z profesjonalistami z dziedziny finansów i bankowości. Organizatorem projektu jest SKN Profit z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

http://lse.sknprofit.pl/


Progress Accounting Competition to ogólnopolski konkurs z rachunkowości skierowany do studentów uczelni ekonomicznych z całej Polski. Inicjatywa, dzięki aktywnemu wsparciu największych firm konsultingowych doskonale łączy środowisko studenckie z biznesem. Najlepsi uczestnicy tego 4-etapowego konkursu, mogą liczyć na praktyki oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Konkurs stoi na wysokim poziomie merytorycznym gwarantowanym przez ACCA. Organizatorem projektu jest SKN Progress z Uniwersytetu Łódzkiego.

http://www.pac.org.pl/

Akademia Energii jest kolejnym projektem edukacyjnym Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi. Pierwsza edycja odbyła się w 2012 roku.  W projekcie udział biorą osoby pasjonujące się energetyką, które z tą branżą wiążą swoją przyszłość zawodową. Celem jest budowa trwałej instytucji edukacyjnej oraz szerokiej koalicji z udziałem instytucji rynku kapitałowego na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i stabilnego rozwoju rynków energii w Polsce.

http://www.paga.org.pl/projekty/akademia_energii

 

Ponadto:

  • Banrisk
  • Polsko – Amerykańska Akademia Liderów