Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi

Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi jest organizacją wspierającą realizację innowacyjnych projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych z zakresu ekonomii, prawa gospodarczego i rynków kapitałowych. Magazyn To Zależy powstał dzięki Fundacji i został założony przez uczestników II edycji Akademii Mediów – programowi, którego celem jest stworzenie trwałej instytucji kształcącej przyszłych dziennikarzy ekonomicznych i współpracowników mediów gospodarczych.
www.paga.org.pl

Koło Naukowe Strategii Gospodarczej
Koło Naukowe Strategii Gospodarczej powstało w 2000 roku i od tamtego czasu jest najaktywniejszą organizacją studencką na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Działało w nim już kilkuset studentów i zrealizowali oni wiele projektów, które umożliwiły studentom zdobycie nowej wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności. Członkowie koła byli inicjatorami powstania „To zależy”.

Partnerzy Akademiccy:
 .
.