To Zależy – Niezależny Magazyn Studencki

redakcja@tozalezy.pl
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
pokój 13A

Redaktor naczelna

Agnieszka Pietrzyk – agnieszka.pietrzyk@knsg.uw.edu.pl

Redaktor prowadząca

Alicja Podskoczy – alicja.podskoczy@knsg.uw.edu.pl